FindTrans » Marzec 14, 2016

Daily Archives: Marzec 14, 2016

Co grozi za brak dokumentów w pojeździe.

Zapewne każdemu z nas zdarzyła się jazda samochodem bez wymaganych dokumentów. Być może w większości nie przekonaliśmy się na własnej skórze o konsekwencjach takiego mniej lub bardziej świadomego postępowania. Niezależnie od tego czy jedziemy swoim samochodem, pożyczonym czy służbowym, powinniśmy mieć przy sobie ważne wymagane dokumenty. Podstawowymi i najważniejszymi dokumentami są prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia pojazdu. Kierowanie pojazdem bez tych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, stanowi wykroczenie opisane w art. 95 kodeksu wykroczeń. Warto pamiętać, że wykroczeniem nie będzie wówczas jazda bez dokumentów np. po łące czy prywatnej posesji. Jaka kara zatem czeka na zapominalskich lub niesfornych kierowców? Zgodnie z kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, grozi kara grzywny albo kara nagany.

 

Maksymalna wysokość grzywny może wynieść 250 zł. Nagana pełni raczej funkcję moralną i jest najłagodniejszą z kar przewidzianych za to wykroczenie. Możemy na nią liczyć tylko wtedy, gdy funkcjonariusz, który nas kontroluje, będzie przekonany, że taka sytuacja się nie powtórzy. Jeśli chodzi o brak umowy OC, możemy wyróżnić dwie sytuacje, w których zostaniemy ukarani finansowo. Pierwsza to taka, w której osoba kierująca pojazdem nie posiada przy sobie dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy z ubezpieczycielem, ale składki zostały opłacone, oraz druga sytuacja, w której kierowca w ogóle nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pierwsza z wymienionych sytuacji jest wykroczeniem i na kierowcę może zostać nałożona kara grzywny do 250 zł lub kara nagany. W drugim przypadku sytuacja jest nieco skomplikowana. Każdy właściciel auta musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Za brak takiej umowy prawo przewiduje opłaty karne, których wysokość określona jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opłata jest naliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce i jej wysokość uzależniona jest od długości okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał ważnej polisy ubezpieczenia OC. Stawki, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku są następujące: jeżeli przerwa w ciągłości ubezpieczenia trwała do 3 dni, ukarany kierowca zapłaci 20% stawki, czyli 740 zł.

 

Gdy przerwa trwała od 4 do 14 dni, ukarany kierowca zapłaci 50% stawki, czyli 1850 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni, to ukarany kierowca zapłaci 100 % stawki, czyli 3700 zł. Podane stawki obowiązują właścicieli samochodów osobowych. Większe stawki są ustalone dla kierowców ciężarówek, autobusów i ciągników samochodowych, w których najwyższa opłata za brak ważnego ubezpieczenia OC wyniesie 5550 zł. Kary pobierane od kierowców, którzy nie posiadają polisy OC są spore. Trzeba jednak pamiętać, że osoba, która kieruje nieubezpieczonym pojazdem i spowoduje kolizję, poniesie znacznie wyższe koszty.

Published by: