Harmonogramy dla kierowców na trasie do 50 km

Comment

Uncategorized

Harmonogramy dla kierowców na trasie do 50 km

W zależności od długości trasy, każdy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego harmonogramu. Ma to za zadanie nie tylko usprawnienie ruchu drogowego, ale także zapewnienie jego uczestnikom bezpieczeństwa. Nieprzepisowy tryb pracy zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem, nawet w przypadku krótszych tras. Warto zaznaczyć, że konieczność prowadzenia harmonogramu zazwyczaj dotyczy tras przekraczających konkretną liczbę kilometrów. Dokładnie określają to obowiązujące przepisy, których muszą przestrzegać wszyscy właściciele firm o charakterze transportowym.

Sankcje dla przedsiębiorców

Konieczność prowadzenia dokładnego harmonogramu pracy kierowców jest szczególnie ważna dla każdego przedsiębiorcy. W momencie przeprowadzania kontroli osoba kierująca firmą może zostać zobowiązana do okazania aktualnego harmonogramu poszczególnych okresów pracy kierowców. Jest to normowane ustawą o transporcie drogowym, która obowiązuje w naszym kraju od 2012 roku. W przeciwnym wypadku, przedsiębiorca musi zapłacić karę, która może wynieść nawet do 2000 złotych. Osoba fizyczna podlega postępowaniu administracyjnemu, z tytułu którego musi opłacić ustalone należności.

Przepisy dotyczące tras poniżej 50 km

Niektóre firmy zajmują się transportem na trasach nieprzekraczających pięćdziesięciu kilometrów. Wówczas przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku przechowywania danych dotyczących szczegółowego harmonogramu pracy kierowców. Mowa tutaj zarówno o informacjach pochodzących z tachografów, jak i tak zwanych wykresówkach. Oczywiście warunkiem jest, aby pojazdy przyporządkowane do danej firmy nie przekraczały wspomnianej długości trasy. Dla wielu przedsiębiorców jest to ogromne ułatwienie.

O czym należy pamiętać przy tworzeniu harmonogramu?

Na koniec warto zastanowić się, jakie informacje powinny być zawarte w dobrze prowadzonym harmonogramie. Należy wspomnieć przede wszystkim o uwzględnieniu kwestii odpoczynku kierowców. Jego długość jest zależna od charakteru pracy – inne przepisy dotyczą kierowców samodzielnie poruszających się pojazdem, a inne osób poruszających się z całym zespołem. Harmonogramy prezentują dokładne podzielenie czasu na pracę i odpoczynek, z uwzględnieniem konkretnego okresu prowadzenia samochodu – na przykład okresu dwóch tygodni. Warto zaznaczyć, że nie tylko brak udostępnionego harmonogramu przyczynia się do nałożenia finansowej kary – sankcje są nakładane na przedsiębiorcę również w sytuacji jego nieprawidłowego sporządzenia. Każdy przedsiębiorca musi zatem zapoznać się z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy kierowców, aby uniknąć ewentualnych błędów.

W zależności od charakteru usług transportowych, przedsiębiorcy często są zobowiązani do prowadzenia szczegółowych harmonogramów. Należy uwzględniać w nich wszystkie najważniejsze informacje, łącznie z przepisowym podziałem na pracę i odpoczynek. Warto pamiętać o tym formalnym obowiązku, ponieważ w przeciwnym wypadku na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa – nawet w wysokości 2000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *