Jak odebrać odpoczynek tygodniowy?

Comment

Uncategorized

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, opracowane zostały dokumenty, które normują czas pracy kierowcy. Podczas planowania czasu pracy kierowcy należy wziąć pod uwagę m.in. odpoczynek tygodniowy, którego definicja zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006 i oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem tygodniowe okresy odpoczynku dzielimy na: „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oraz „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”. Tygodniowy okres odpoczynku kierowca musi rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu 24 godzinnych okresów, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca powinien wykorzystać co najmniej dwa regularne okresy odpoczynku, bądź jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Jakie są różnice pomiędzy wyżej wymienionymi okresami?

Regularny tygodniowy okres odpoczynku trwa nieprzerwanie co najmniej 45 godzin. Każdy odpoczynek tygodniowy, który trwa krócej, kwalifikowany będzie jako odpoczynek skrócony. Według przepisów pojęcie skróconego tygodniowego okresu odpoczynku oznacza czas trwający od 24 do 45 godzin. Nie ma podstaw do twierdzenia, że odpoczynek skrócony trwa 24 godziny. Zgodnie z art. 8 punkt 6 Rozporządzenia 561/2006 skrócenie odpoczynku trzeba zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, który należy wykorzystać jednorazowo, zanim skończy się trzeci tydzień następujący po danym tygodniu. Warto przytoczyć przykład: skrócenie odpoczynku tygodniowego o 10 godzin równoważy się okresem 10 godzin wykorzystanych w innym terminie, lecz nie później niż do 3 tygodni następujących po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie. Rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego można połączyć z innym okresem odpoczynku, który trwa co najmniej 9 godzin. Rekompensatę można także połączyć z dłuższym odpoczynkiem, np. odpoczynkiem tygodniowym regularnym. Należy pamiętać, że odpoczynek skrócony można wykorzystać maksymalnie raz na dwa tygodnie, co nie pozwala na odbieranie 2 lub 3 odpoczynków tygodniowych skróconych następujących po sobie. Zgodnie z rozporządzeniem 561 kierowca może odebrać odpoczynek tygodniowy w pojeździe, ale pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w miejsce do spania i znajduje się na postoju. Co ważne, odpoczynek ten nie może być odpoczynkiem pełnym, czyli trwającym 45 godzin.

Odpoczynek tygodniowy odbierany w pojeździe powinien być odpoczynkiem tygodniowym skróconym. Warto pamiętać, że kierowca, który będzie chciał odebrać regularny tygodniowy odpoczynek w samochodzie na terytorium Francji i Belgii, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Stosowanie się do powyższych przepisów zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jest niezbędne do szybkości czasu reagowania i spostrzegawczości w czasie prowadzenia pojazdu. Znajomość tych przepisów jest bardzo ważna także podczas planowania wraz z pracodawcą rozkładu jazdy i czasu pracy kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *