Jak ustalić ryczałt za godziny nadliczbowe i nocne dla kierowcy na etacie?

Comment

Uncategorized

W przypadku kierowcy, który zatrudniony jest na etacie, bardzo ważne znaczenie ma dokładne rozliczenie godzin nadliczbowych i nocnych. Podczas obliczania ryczałtu za nadgodziny liczbowe i nocne dla kierowcy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę przepisy, które zawarte są w: art. 131 § 1, art. 149 § 2, art. 1511, art. 1518 Kodeksu pracy oraz art. 20 ust. 3-4, art. 21 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.).

Wynagrodzenie ryczałtowe

Takie wynagrodzenie można wypłacić pracownikowi w przypadku godzin nadliczbowych i nocnych, ale tylko wtedy, gdy mamy utrudnione skontrolowanie czasu pracy danego pracownika. W związku z tym taki ryczałt można ustalić z wyprzedzeniem, a można to zrobić na podstawie przewidywanej liczby godzin. Dlatego trzeba tu obliczyć nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również dodatek, który będzie uwzględniał pracę w niedziele i święta, a także nadgodziny w nocy.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców bardzo ważne znaczenie ma liczba nadgodzin, ponieważ na ich podstawie oblicza się kwotę ryczałtu, a w związku z tym nie może ona przekroczyć 260 godzin, chyba że zostało to wcześniej ustalone i pracodawca określił inną liczbę godzin.

Natomiast w przypadku kierowców, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy trzeba wziąć pod uwagę przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Jeśli mamy do czynienia z innymi normami, które nie są zawarte w ustawie, to należy wziąć pod uwagę kodeks pracy.

Kiedy pracodawca wypłaca kierowcy ryczałt, musi również wziąć pod uwagę i prowadzić ewidencję czasu pracy takiego kierowcy. To pozwoli zażądać potem kierowcy uzupełnienia, gdyby kwota ryczałtu do wypłacenia kierowcy nie obejmowała wszystkich godzin dodatkowo przepracowanych.

Godziny nocne

Każdy kierowca za godzinę przepracowaną w nocy powinien dostać dodatek w wysokości 20% stawki minimalnego wynagrodzenia. Jednak bardzo ważne jest również to, że podczas obliczania ryczałtu ważne znaczenie ma uwzględnienie, że podczas jednej doby liczba przepracowanych godzin nocnych nie może przekroczyć 10 godzin. Natomiast podczas obliczania godzin nadliczbowych koniecznie trzeba wziąć pod uwagę stałe elementy, czyli:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • inne składki o stałym charakterze, które kierowca otrzymuje regularnie od pracodawcy.

Korzyści z obliczania ryczałtu

Dzięki wprowadzeniu ryczałtu pracodawca zwolniony jest z obowiązku szczegółowego zapisywania, a także ustalania godzin nadliczbowych i nocnych, które zostały przepracowane przez danego kierowcę. Nie można ustalać dowolnej wysokości ryczałtu za godziny nadliczbowe, ponieważ konieczne jest przewidzenie średniej liczby godzin nadliczbowych, którą w każdym miesiącu będzie mógł przepracować dany kierowca. Dzięki temu będzie możliwe obliczenie za nie wysokości wynagrodzenia, a także odpowiedniego dodatku 50% i/lub 100%. Podczas obliczania tego wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę pracę w niedzielę i święta, nadgodziny w nocy, a także w dni wolne od pracy. Należy pamiętać, że nie wolno wypłacać ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli nie było trudności z ustaleniem liczby godzin takiej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *