Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Comment

Uncategorized

Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Każdy kierowca zawodowy, który pracuje na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do ukończenia szkoleń okresowych dla kierowców. Jest to dokument, który kiedyś oznaczał ukończenie kursu przewozu rzeczy lub osób, lub też świadectwo zawodowe. Dzisiaj system ten został zunifikowany na terytorium całej Unii Europejskiej i takie szkolenia są ważne na całym jej terenie. Co więcej, szkolenie dla kierowcy zawodowego można z powodzeniem odbyć w każdym państwie unijnym, a otrzymane zaświadczenie uprawnia o wystąpienie o nowy dokument prawa jazdy, z wpisanym kodem 95. Dopiero posiadanie takiego dokumentu upoważnia kierowcę do przewozu rzeczy i osób. Nie wystarczy bowiem sam fakt ukończenia przedmiotowego szkolenia.

Osoby, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2008 roku

Kierowcy podzieleni zostali na dwie odrębne grupy. Pierwsza z nich to ci, którzy ukończyli kurs prawa jazdy przed dniem 10 września 2008 roku i wtedy też zdobyli kwalifikacje zawodowe. Obecnie są oni zmuszeni do ukończenia obowiązkowego szkolenia dla kierowców przewożących osoby i rzeczy. Po ukończeniu takiego szkolenia, musza je oni odnawiać co pięć lat. Kieruje ich na takie szkolenia sam pracodawca, który również powinien finansować dokształcanie się kierowców i zdobywanie przez nich odpowiednich zgód i szkoleń. Szkolenie kierowca kończy jedynie dla jednego bloku programowego, na przykład: C1, C, C1+, E, C+E, a uprawnienia otrzymuje również dla kategorii autobusów, jeżeli posiada on oczywiście prawo jazdy takiej kategorii.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2009 roku, co oznacza, że kwalifikacji podlegają osoby, które uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2009 roku. Zaś dla kategorii prawa jazdy D1, D+E, D1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2008 roku i kwalifikacji podlegają osoby, które powyższe uprawnienia zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2008 roku.

Obowiązki pracodawców w zakresie szkoleń okresowych

Kierowcy zawodowi powinni pamiętać oczywiście o wszystkich terminach, które dotyczą ich szkoleń okresowych, które powinny odbywać się zawsze co pięć lat. Szczególną rolę jednak pełni tu pracodawca, do którego tak naprawdę należy pilnowanie wszystkich terminów w tym zakresie. Przede wszystkim, najpierw powinien on skierować pracownika na badania okresowe, które dotyczą zarówno badań ściśle medycznych, jak i psychotechnicznych. Dopiero po uzyskaniu od lekarza medycyny pracy zgody na wykonywanie zawodu kierowcy zawodowego, może on myśleć o ukończeniu szkolenia. Za obie te rzeczy, zgodnie z polskim prawem zobowiązany jest zapłacić pracodawca, który kieruje pracownika.

Istnieje wiele miejsc, które prowadzą takie szkolenia. Bardzo często przebiegają one w sposób interaktywny, przy użyciu różnego rodzaju urządzeń i komputerów. Zazwyczaj nie trwają więcej niż trzydzieści pięć godzin i dotyczą teorii, jednak zdarzają się również takie, w których kierowca może brać czynny udział. Szkolenie kończy się oczywiście odpowiednim egzaminem, który świadczyć ma o pozyskanych umiejętnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *